{dn}{dl}
{sep}
{hnn}{hl}
{sep}
{mnn}{ml}
PythonDay
PythonDay

O KONFERENCII

2. ročník československej konferencie Python Day 2023.

Môžete sa tešiť na prednášky, novinky a príklady z praxe od TOP českých a slovenských odborníkov zo sveta Python. V priebehu celej konferencie môžete na ne reagovať prostredníctvom Live Chatu.

Konferenciu ocenia programátori, administrátori, dátoví analytici a mnohí ďalší, ktorí sa o Python a súvisiace technológie zaujímajú.

Celá konferencia prebehne v online podobe a po skončení budete mať ďalších 30 dní na sledovanie prednášok z archívu.

 

 

deň konferencie

 

prednášok

 

prednášajúcich

 

účastníkov

Program konferencie

09:00 - 09:30

KEYNOTE

Počas tejto keynote sa dozviete aktuálne novinky, ktoré programovací jazyk Python prináša.

Na stiahnutie

Miroslav Sevelda

09:30 - 10:20

Exception groups

Představíme si novinky, které jsou dostupné v Pythonu verze 3.11 v oblasti zpracování výjimek. Jedná se především o zpracování skupiny výjimek, jejich použití a nově o filtrování výjimek. Představíme si jejich využití také v oblasti asynchronního programování.

Na stiahnutie

Jaroslav Ráb

10:20 - 10:35

Prestávka

10:35 - 11:20

Distribuovaný výpočet pomocou modulu DASK

Táto prednáška sa zaoberá distribuovaným výpočtom pomocou modulu Dask v jazyku Python. Distribuovaný výpočet je technika, ktorá umožňuje paralelné spracovanie veľkého množstva dát alebo výpočtovo náročných úloh na viacerých počítačoch.
Modul Dask je open-source nástroj, ktorý poskytuje abstrakciu nad distribuovaným výpočtom a umožňuje efektívne spravovať a vykonávať úlohy na distribuovaných počítačových zdrojoch, ako sú viacjadrové počítače, clustre alebo cloudové prostredia. V tejto prednáške sa naučíme základné princípy a funkcie modulu Dask. Začneme s úvodným vysvetlením distribuovaného výpočtu a jeho výhodami v kontexte veľkých objemov dát a náročných výpočtových úloh. Následne sa budeme venovať dôležitým konceptom v module Dask, ako sú Dask bag a Dask dataframe. Dask bag je dátová štruktúra podobná rozšírenému zoznamu, ktorá umožňuje distribuované spracovanie a operácie na veľkých kolekciách dát. Dask dataframe je podobný konceptu Pandas dataframe, ktorý je schopný spracovať dáta, ktoré nezmestia do pamäte jedného počítača. Potom sa naučíme, ako vytvárať a spravovať distribuované výpočtové grafy pomocou modulu Dask. Na záver prednášky si ukážeme, ako vizualizovať výsledky výpočtov a ako vyhodnotiť ich výkon a efektivitu. Tento prehľad modulu Dask vám umožní efektívne a efektívne spracovávať veľké dátové súbory pomocou distribuovaných zdrojov v jazyku Python.
Po tejto prednáške budete mať dobré porozumenie distribuovaného výpočtu pomocou modulu Dask v jazyku Python a budete schopní použiť túto knižnicu na spracovanie veľkých dátových súborov a trénovanie strojových modelov.

Na stiahnutie

Tibor Kurina

11:20 - 11:35

Prestávka

11:35 - 12:25

Micropython a Circuitpython (Python na mikrokontrolérech)

Programování hardware pomocí Python? Není problém. V přednášce se podíváme na rozdíl mezi MicroPython a CircuitPython. Uděláme si ukázky dostupného hardware a nástrojů. Na několika praktických ukázkách s fyzickým hardware si uděláte základní představu, jaké jsou možnosti a k čemu to celé lze použít.

Na stiahnutie

Štěpán Bechynský

12:25 - 13:15

Obed

13:15 - 13:55

Zhlukovanie (clustering) dát pomocou algoritmu K-means

Táto prednáška sa zaoberá zhlukovaním (clusteringom) dát pomocou algoritmu K-means v jazyku Python. Zhlukovanie je technika, ktorá nám umožňuje rozdeliť súbor dát do skupín (zhlukov) na základe ich podobnosti. Algoritmus K-means je jedným z najpoužívanejších algoritmov pre zhlukovanie a je relatívne jednoduchý na implementáciu. V tejto prednáške sa naučíme základné kroky algoritmu K-means a ako ich implementovať v jazyku Python. Budeme potrebovať knižnicu Scikit-learn, ktorá nám poskytne potrebné nástroje pre implementáciu algoritmu. Po úvodnom vysvetlení zhlukovania a algoritmu K-means sa budeme venovať samotnej implementácii. Najprv na importujeme potrebné knižnice a načítame dáta, ktoré chceme zhlukovať. Potom budeme musieť vykonať predspracovanie dát, napríklad škálovanie, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Po predspracovaní dát nasleduje implementácia samotného algoritmu K-means. Vysvetlíme si, ako inicializovať stredy zhlukov, a následne iteratívne priradíme jednotlivé vzorky k najbližšiemu stredovému bodu a aktualizujeme pozície stredov. Tento proces opakujeme, kým sa pozície stredov už viac nemenia alebo dosiahneme určený počet iterácií. Na záver prednášky si ukážeme, ako vyhodnotiť výsledky zhlukovania a ako vizualizovať výsledné zhluky. Po tejto prednáške budete mať solídne porozumenie algoritmu K-means a budete schopní implementovať zhlukovanie dát pomocou jazyka Python. Tento algoritmus je výkonný nástroj pre analýzu dát a nachádza uplatnenie v rôznych oblastiach, od priemyselnej analýzy dát po bio informatiku a sociálnu sieťovú analýzu.

Na stiahnutie

Tibor Kurina

13:55 - 14:10

Prestávka

14:10 - 15:00

Vývoj aplikací s GUI se zaměřením zejména na mobilní aplikace pro Android a iOS v Pythonu

Potřebujete vytvořit mobilní aplikaci pro Android a iOS a nemáte sílu ani chuť studovat vývoj aplikací pro jednotlivé platformy? Pokud je Váš oblíbený jazyk Python, tak vězte, že lze takovou aplikaci napsat v čistém Pythonu, bez znalosti detailů jednotlivých platforem.

Na stiahnutie

Jan Vrbata

15:00 - 15:15

Prestávka

15:15 - 16:05

Neblokující a asynchronní I/O

Správné využití dostupných prostředků nebylo nikdy jednoduché. Pokud se budeme zabývat vývojem programů a služeb, které zahrnují vstupně-výstupní operace, téměř vždy budou tyto operace zahrnovat čekání. Klasický multithreading je v Pythonu specifický a reálně použitelný pouze pro některé operace. Kromě toho máme k dispozici i multiprocessing a v neposlední řadě také podporu asynchronních operací. Právě tento způsob provádění I/O může významným způsobem urychlit běh programu a učinit ho více efektivním. Podíváme se tedy na to, jak v Pythonu asynchronní vstup-výstup funguje, ukážeme si použití kvalifikátorů async/await, řekneme si něco o korutinách a provedeme srovnání možností.

Na stiahnutie

Miroslav Sevelda

16:05 - 16:20

Prestávka

16:20 - 17:10

Interaktivní WWW aplikace bez HTML čistě v Pythonu pomocí knihoven jako PyWebIO, Pglet, atd.

Interaktivní webovou aplikaci je možné vytvořit i bez znalostí HTML, CSS a JavaScriptu a klidně jenom v čistém Pythonu. Pokud potřebujete napsat takovou aplikaci, určenou zejména pro intranet, tak možnosti rozhodně existují a lze je velmi elegantně a efektivně používat.

Na stiahnutie

Jan Vrbata

17:10 - 17:25

Prestávka

17:25 - 17:55

Azure OpenAI a Python SDK

V přednášce se seznámíte se základy OpenAI, jak si vytvořit službu Azure OpenAI a publikovat model. Uvidíte použití REST API i Python SDK.

Na stiahnutie

Štěpán Bechynský

Zmena programu vyhradená.

prednášajúci

Štěpán Bechynský

Štěpán Bechynský

Technický konzultant IoT riešenia

Lektor, konzultant a špecialista produktov Microsoft. Pracoval ako Technical Evangelist so zameraním na MS Azure, staral sa o projekty IoT a teraz vzdeláva partnerov spoločnosti Microsoft.

Miroslav Sevelda

Miroslav Sevelda

System Evangelist

Dlhoročný lektor Gopasu so zameraním na vývoj v jazykoch Java a Python. Aktívne sa venuje nielen vývoju, ale aj sledovaniu a testovaniu nových trendov a featúr vo vývojovom procese.

Certifikácia

Oracle Certified Java Programmer I Oracle Certified Java Programmer II Oracle Certified Web Component Developer Oracle Certified Master for Solaris Operating System

Tibor Kurina

Tibor Kurina

Odborný konzultant a lektor

Dlhoročný externý školiteľ v oblasti UNIX operačných systémov, skriptovacích programovacích jazykov, BigData architektúry, dátovej analytiky a pokročilej analytiky najmä v oblasti strojového učenia.

Jaroslav Ráb

Jaroslav Ráb

Odborný lektor, konzultant

Lektor a konzultant s viac ako 20-ročnými skúsenosťami zameranými najmä na správu databáz a aplikačných systémov Oracle, administráciu systémov Unix/Linux a aktívne programovanie v jazyku Python.

Jan Vrbata

Jan Vrbata

Odborný lektor, konzultant

Specialista na administraci a programování v UNIXových operačních systémech. V GOPASu je lektorem a produktovým manažerem UNIX/LINUX.

REGISTRÁCIA

PythonDay
  • 1 deň konferencie + 30 dní prístup do archívu
  • Miesto konania: Online Stream
  • Začiatok: 13. 9. 2023 o 9:00
  • 125 €*

* uvedená cena je bez DPH

Newsletter

S našim newsletterom Vám už žiadna novinka neunikne!

Partneri konferencie

Partner

Mediálni partneri

Community Partneri